Sjenjak 59
Pon-Sub 09:00 - 22:00
031/570-904

Prijava

Uredi račun

Opći uvjeti i pravila mobilne aplikacije „PIZZERIA SEBASTIAN“

Ovim općim uvjetima i pravilima uređuje se Vaše korištenje softverske mobilne aplikacije „PIZZERIA SEBASTIAN“ koja je primarno osmišljena i postoji s ciljem brzog ocjenjivanja modnih outfit-a između samih korisnika mobilne aplikacije, kao i s ciljem davanja modnih savjeta korisnicima mobilne aplikacije od strane modnih stručnjaka, što ne isključuje i druge svrhe i aktivnosti korisnika mobilne aplikacije. PIZZERIA SEBASTIAN je mobilna aplikacija kojom upravlja trgovačko društvo Denarius  d.o.o. (dalje u tekstu: “Društvo”), osnovano i registrirano u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem društva u Osijeku, Hrvatska,. OIB:  57905093160. Korištenjem mobilne aplikacije PIZZERIA SEBASTIAN  bezuvjetno prihvaćate uvjete korištenja i u potpunosti ste se obvezni pridržavati svih važećih odredaba iste. Ukoliko se ne slažete s općim uvjetima i pravilima mobilne aplikacije PIZZERIA SEBASTIAN ili se ne slažete s nekim njezinim dijelovima, savjetujemo Vam da ne aktivirate mobilnu aplikaciju PIZZERIA SEBASTIAN te da ju ne koristite.

1. Definicije ključnih pojmova

Društvo – trgovačko društvo Denarius  d.o.o., sa sjedištem na adresi –Sjenjak 59, 31000 Osijek, Republika Hrvatska, kao vlasnik i nositelj svih prava u svezi mobilne aplikacije PIZZERIA SEBASTIAN.

Korisnik – svaka osoba koja je preuzela PIZZERIA SEBASTIAN mobilnu aplikaciju i kreirala profil unutar mobilne aplikacije PIZZERIA SEBASTIAN.

2. Pristupanje PIZZERIA SEBASTIAN aplikaciji i njezino korištenje

PIZZERIA SEBASTIAN aplikaciji se pristupa dobrovoljno, preuzimanjem aplikacije s Google Play i Apple Store poslužitelja. Preuzimanjem i registriranjem u PIZZERIA SEBASTIAN aplikaciju, Korisnik potvrđuje da nije mlađi od 16 godina. Sve pogodnosti iz PIZZERIA SEBASTIAN  aplikacije ostvaruju se putem iste. Pristupanjem PIZZERIA SEBASTIAN  aplikaciji, prikupljaju se, obrađuju i međusobno prosljeđuju osobni podaci Korisnika koje on dobrovoljno navede u prijavnom formularu PIZZERIA SEBASTIAN aplikacije te podaci o njegovim aktivnostima te njegovim sadržajima u svrhu omogućavanja pogodnosti koje pruža PIZZERIA SEBASTIAN aplikacija te u svrhu marketinške komunikacije putem PIZZERIA SEBASTIAN aplikacije. Korisnik je također upoznat s pravom da u svakom trenutku opozove svoju suglasnosti. Opoziv izjave o suglasnosti zabranjuje daljnju obradu osobnih podataka Korisnika te je upoznat da u slučaju opoziva prestaje biti korisnikom PIZZERIA SEBASTIAN aplikacije i ne može više koristiti njezine mogućnosti i predviđene pogodnosti. Upoznat je s pravom da se u svakom trenutku može usprotiviti obradi njegovih osobnih podataka u svrhe marketinga u kojem slučaju se njegovi podaci više neće koristiti u tu svrhu. PIZZERIA SEBASTIAN aplikacija ne stvara nikakvu obvezu za Korisnika, a naročito ga ne obvezuje na kupnju. Društvo može u bilo kojem trenutku, bez posebne obavijesti i bez navođenja razloga, obustaviti PIZZERIA SEBASTIAN aplikaciju. Svojim pristankom Korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima i pravilima mobilne aplikacije PIZZERIA SEBASTIAN te da iste u cijelosti prihvaća.

3. Otkaz

Korisnik može u svakom trenutku opozvati svoje članstvo u PIZZERIA SEBASTIAN aplikaciji, deinstaliranjem aplikacije sa svog mobilnog uređaja, čime prestaje sva daljnja obrada njegovih osobnih podataka.Navedeno stupa na snagu u trenutku deinstalacije PIZZERIA SEBASTIAN  aplikacije.

4. Zaštita osobnih podataka

Društvo je posvećeno zaštiti osobnih podataka Korisnika te poštuje njihovu privatnost. Ova Pravila o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: „Pravila o zaštiti podataka“) imaju za svrhu pružiti Vam informacije o tome kako Društvo koristi podatke koje od Vas prikupljamo vezano uz Vaše korištenje PIZZERIA SEBASTIAN aplikacije. Ovim Pravilima o zaštiti podataka također su objašnjeni uvjeti pod kojima Društvo koristi i objavljuje spomenute podatke.

Zaštita osobnih podataka Korisnika poseban je interes Društva. Sve aktivnosti Društva na Internetu zadovoljavaju europske propise (EU Direktiva 95/46/EC,2002,58/Ec i Međunarodni sporazum ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i državne zakone koji su na snazi u zemljama srednje i istočne Europe. U Republici Hrvatskoj pridržavamo se i Zakona o zaštiti osobnih podataka (N.N.103/03.). Društvo se pridržava Zaštite privatnosti pri dobivanju podataka.

Naša politika zaštite osobnih podataka :

  • ni u kojem slučaju nećemo zloupotrijebiti Vaše osobne podatke,
  • Vaše kontakt podatke ili Vaše osobne podatke nećemo otkriti trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije,
  • nećemo Vam slati elektronske poruke ili obavijesti ukoliko niste dali privolu, osim u slučaju elektronskih transakcija,
  • kada god zaželite jednostavno se možete odjaviti od primanja naših elektronskih poruka ili obavijesti.

5. Dozvole

PIZZERIA SEBASTIAN  mobilna aplikacija zahtjeva slijedeće dozvole prilikom instalacije:

Lokacijske servise

Automatski prikupljene podatke možemo bez naknade koristiti, pohranjivati, čuvati, dijeliti i objavljivati u skladu s važećim zakonima, osobito Zakonom o zaštiti osobnih podataka, uključujući na sljedeći način:

  • zbog postupanja u skladu s pozivom na sud ili sličnim sudskim postupcima;
  • s našim pouzdanim pružateljima usluga koji rade u naše ime, koji ne smiju neovisno koristiti podatke koje im pružamo i koji su pristali da će poštivati pravila propisana ovim Pravilima o zaštiti podataka;
  • u slučaju da je Društvo uključeno u spajanje, akviziciju ili prodaju svoje cjelokupne imovine ili nekog njenog dijela, osobni podaci prikupljeni preko Aplikacije mogu se dijeliti s kupcem ili drugim subjektima uključenim u spomenute transakcije;
  • oglašivačima i drugim mrežama oglašivača te tvrtkama za analizu podataka kao što je opisano pod naslovom „Automatsko prikupljanje podataka i oglašavanje“
  • na bilo kakav drugačiji način izričito propisan ovim Pravilima o zaštiti podataka ili u bilo kojoj izmijenjenoj i/ili dopunjenoj verziji ovih Pravila koje Društvo može odlučiti objaviti s vremena na vrijeme.

6. Automatsko prikupljanje podataka i oglašavanje

PIZZERIA SEBASTIAN aplikacija koristi kodove za praćenje u svrhu praćenja statističke posjećenost PIZZERIA SEBASTIAN aplikacije radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti aplikacije i pri tom također koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics, Google Play Store te Apple App store.

PIZZERIA SEBASTIAN aplikacija također upotrebljava kolačiće u svrhu oglašavanja proizvoda/usluga Društva i to na samoj web stranici, na prikazivačkim mrežama i kroz korištenje ponovnog marketinga na usluzi Google Analytics.

PIZZERIA SEBASTIAN aplikacija može automatski prikupljati određene podatke poput vrste mobilnog uređaja kojim se koristite, jedinstvenog identifikacijskog broja vašeg uređaja, IP adrese vašeg mobilnog uređaja, vašeg mobilnog operativnog sustava te informacija o tome kako koristite Aplikaciju.

7. Povlačenje pristanka

Postoje mnogobrojni načini na koje korisnici PIZZERIA SEBASTIAN aplikacije mogu povući svoj pristanak u svezi prikupljanja podataka:

Možete zaustaviti svako prikupljanje podataka preko Aplikacije na jednostavan način deinstaliranjem PIZZERIA SEBASTIAN aplikacije. Možete se koristiti standardnim procesima deinstaliranja aplikacija dostupnim na vašem mobilnom uređaju ili preko tržišta mobilnih aplikacija ili na mreži.

8. Sigurnost podataka

Društvo poduzima opsežne mjere u cilju sigurnosti osobnih podataka. Vaši podaci zaštićeni su od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja.

9. Promjene

Ova Pravila o zaštiti podataka mogu se povremeno promijeniti ili ažurirati iz bilo kojeg razloga. Obavijestiti ćemo vas o svim promjenama naših Pravila o zaštiti podataka objavljivanjem novih Pravila o zaštiti podataka na http://pizzeria-sebastian.com/ Savjetujemo Vas da redovito pratite naša Pravila o zaštiti podataka kako biste bili obaviješteni o bilo kakvim mogućim promjenama. Vaše kontinuirano korištenje Aplikacije nakon objavljivanja ažuriranih Pravila o zaštiti podataka smatrati će se vašim pristankom na takvu ažuriranu verziju.

10. Osobe mlađe od 16 godina

Društvo savjetuje svim roditeljima i starateljima da nauče svoju djecu kako sigurno i odgovorno koristiti svoje osobne podatke na Internetu. Osobama mlađim od 16 godina nije omogućeno da se registriraju u http://pizzeria-sebastian.com/  aplikaciju sa svojim pristupnim podacima.

PIZZERIA SEBASTIAN nikada neće namjerno prikupiti podatke od osoba mlađih od 16 godina i iskoristiti ih na bilo koji način, ili ih otkriti trećoj osobi bez dopuštenja osim ako zakon nalaže drugačije.

PIZZERIA SEBASTIAN zahtijeva da osobe mlađe od 16 godina ne sudjeluju u drugim pravnim poslovima u odnosu na naše proizvode i usluge bez suglasnosti roditelja ili zakonskog skrbnika i ne želi primati osobne informacije direktno od osoba mlađih od 16 godina, no ponekad ne može odrediti dob osoba koje u takvim poslovima sudjeluju ili daju osobne podatke. Ako nam osoba mlađa od 16 godina (po propisima pozitivnih zakona) ipak dostavi osobne podatke bez pristanka roditelja ili zakonskog staratelja, molimo roditelje ili staratelje da nas o tome obavijeste da bismo uklonili te informacije

11. Pravo na informacije

Ako imate pitanja u vezi naše politike zaštite osobnih podataka, ili kako se obrađuju Vaši osobni podaci, slobodno nas  putem e-maila na: pizzeria.sebastian.os@gmail.com. Na Vaš zahtjev u najkraćem roku ćete dobiti informacije – pismeno i u skladu s zakonom, o tome koji su Vaši osobni podaci, ako uopće jesu, prikupljeni redovnim korištenjem PIZZERIA SEBASTIAN  aplikacije.

Izmjene Općih uvjeta i pravila poslovanja

Ovi opći uvjeti i pravila poslovanja mogu se povremeno promijeniti ili ažurirati iz bilo kojeg razloga. Obavijestiti ćemo vas o svim promjenama istih, objavljivanjem novih Pravila o zaštiti podataka na http://pizzeria-sebastian.com/ . Savjetujemo vas da redovito pratite naše opće uvjete i pravila poslovanja kako biste bili obaviješteni o bilo kakvim mogućim promjenama. Vaše kontinuirano korištenje Aplikacije nakon objavljivanja ažuriranih Općih uvjeta i pravila poslovanja smatrati će se vašim pristankom na takvu ažuriranu verziju.

Siječanj 2020.